W ramach uzyskania decyzji dotyczącej poboru wód i zrzuty ścieków przygotowujemy operaty wodno-prawne oraz zgłoszenia wodno-prawne


Nasza współpraca oraz doradztwo może rozpocząć się już na etapie pomysłu biznesowego poprzez informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Przeanalizujemy szerokie aspekty związane z przedsięwzięciem w ramach wymogów pod kątem środowiskowym.

Przeprowadzamy weryfikację i ocenę ewentualnych zagrożeń w zakresie planowanej inwestycji, prowadzimy wszelkie niezbędne uzgodnienia z organem prowadzącym i organami opiniującymi w zakresie ustalenia zapisów decyzji i ewentualnych uwag.

W zakresie sporządzenia decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzamy szczegółową analizę zasadności występowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy postępowanie mające na celu odstąpienie od sporządzania raportu.


Przygotowujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz sporządzamy raport oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zapewniając pełną obsługę procesu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska.

Skontaktuj się

Napisz lub zadzwoń