Zajmujemy się rejestracją podmiotów w BDO, KOBiZE i innych systemach elektronicznych


Na potrzeby kontrahentów wprowadzimy aktualizacje wpisów poprzez sporządzenie wniosków aktualizacyjnych czy sporządzimy korekty dokumentów, które tego wymagają i zostały zwrócone przez urzędy.

Prowadzimy również szkolenia w zakresie funkcjonowania tych systemów lub możemy prowadzić konto firmowe jako pełnomocnik w BDO. W ramach obsługi będziemy prowadzić ewidencję, wystawiać karty przekazania odpadów, a raz w roku składać sprawozdania.


Przygotujemy również roczne sprawozdania dotyczące korzystania ze środowiska do urzędu Marszałkowskiego i wyliczymy ewentualne należne opłaty z tego tytułu.

Skontaktuj się

Napisz lub zadzwoń