Obsługujemy firmy we wszelkim zakresie związanym z ochroną środowiska


W ramach współpracy prowadzimy ewidencję odpadów w BDO, zakładamy i prowadzimy konta firmowe w KOBiZE, składamy coroczne sprawozdania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

Reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli urzędów w zakresie ochrony środowiska i pomagamy w realizacji postanowień pokontrolnych czy minimalizacji nałożonych kar w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości.

Pilnujemy terminów obowiązywania wydanych decyzji środowiskowych i nadzorujemy monitoring środowiskowy nałożony na przedsiębiorcę w treści wydanych decyzji.


Szkolimy z zakresu obowiązków i wymogów nałożonych przez prawodawcę na przedsiębiorcę prowadzącego działalność produkcyjną czy usługową.

Skontaktuj się

Napisz lub zadzwoń